Научно-Практическая Конференция 17 мая 2019

«Ғылым мен технологияның, қоғам мен білімнің өзекті мәселелері: жағдайы мен даму болашағы» атты ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯҒА сырттай қатысу арқылы халықаралық деңгейде жинақтаған (педагогикалық) тәжірибені жалпылау және ғылыми зерттеу нәтижелерін сынамақтан өткізіп құжаттық растауды алуға шақырамыз.
17 мамыр 2019 ж.
Ұйымдастырушылар: Технопарк Zerek және Баишев университеті.

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция бағыттары (секциялар):

 • Географиялық ғылымдар.
 • Мәдениеттану және өнертану.
 • Педагогикалық ғылымдар.
 • Ауылшаруашылық ғылымдары.
 • Психологиялық және әлеуметтік ғылымдар.
 • Техникалық ғылымдар
 • Филологиялық ғылымдар
 • Экономикалық ғылымдар
 • Заң және саяси ғылымдар
 • Философиялық және тарихи ғылымдар.

КОНФЕРЕНЦИЯҒА ҚАТЫСУ ТАЛАПТАРЫ

13 мамыр 2019 ж. дейін ұйымдастыру комитетінің электронды мекен-жайына [email protected] бөлек файлдармен мыналарды бағыттау қажет:
Мақала, талаптарға сай рәсімделген
Қатысушының сауалнамасы/өтініші
Суретке (сапалы) түсірілген немесе сканерден өткізілген ұйымдық жарна төленгені туралы түбіртек – 2.000 теңге (шетелдік қатысушылар үшін – 400 RUB / 7 USD)

Жинақтың электронды нұсқасы конференция өткеннен кейін 10 күн аралығында сайтында жарияланады.

ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІМЕН БАЙЛАНЫС

Қазақстан Республикасы, 030000, Ақтөбе, к. Ағайынды Жұбановтар, 302а, Технопарк ZEREK, офис 013
Тел: 7(700)440-09-77, 7(707)541-44-81, 7(747)171-11-45, 8 (7132) 974-082, 523-600 (факс)

Приглашаем получить документальное подтверждение апробации результатов научного исследования и обобщения (педагогического) опыта на международном уровне, приняв заочное участие в МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «Актуальные проблемы общества, образования, науки и технологий: состояние и перспективы развития»
Дата проведения: 17 мая 2019 г.
Организаторы: Технопарк Zerek и Баишев университет.

Направления (секции):

 1. Географические науки.
 2. Культурология и искусствоведение
 3. Педагогические науки.
 4. Психологические и социологические науки.
 5. Сельскохозяйственные науки
 6. Технические науки
 7. Филологические науки
 8. Философские и исторические науки.
 9. Экономические науки
 10. Юридические и политические науки

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

До 13 мая 2019 г. необходимо на электронный адрес организационного комитета [email protected] направить отдельными файлами:

 1. Статью, оформленную в соответствии с требованиями
 2. Анкету/заявку участника
 3. Отсканированную, либо сфотографированную (качественно) квитанцию об оплате организационного взноса – 2.000 тенге (для иностранных участников – 400 RUB / 7 USD)

Электронный вариант сборника будет доступен на сайте Технопарка ZEREK в течение 10 дней после проведения конференции.

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

Республика Казахстан, 030000, Актобе, ул. Братьев Жубановых, 302а, Технопарк ZEREK, офис 013
Тел: 7(700)440-09-77, 7(707)541-44-81, 7(747)171-11-45, 8 (7132) 974-082, 523-600 (факс)

Комментарии

 

...оставьте комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Боковая колонка